จำหน่ายและติดตั้งระบบการเฝ้าระวังด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)

บริษัท พี. เอ มัลติซิส จํากัด เป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายพร้อมทั้งติดตั้งระบบครบวงจรของ CCTV SYSTEM มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำตามความต้องการของลูกค้า

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวาง ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ไม่ว่าจะเป็น ระบบการ ควบคุมการเข้า-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM) ระบบการเฝ้าระวังด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) ระบบการเตือนการ บุกรุก (INTRUSION SYSTEM) ระบบเสียงประกาศสาธารณะและชุด ประชุม (PUBLIC ADDRESS & CONFERENCE SYSTEM) ระบบบริหาร จัดการรักษาความปลอดภัย (SECURITY MANAGEMENT SYSTEM) ระบบสื่อสารเครือข่ายต่างๆ ( NETWORK SYSTEM)?

คุณจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ ภายใต้การดําเนินงานตามนโยบาย ?มุ่งมั่น ตั้งใจ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ? และประสบการณ์เกือบ 10 ปี

ราคา 9 บาท