จำหน่ายและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย การควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)

บริษัท พี. เอ มัลติซิส จํากัด มีการจัดจำหน่ายพร้อมทั้งติดตั้ง "Access Control System" ประกอบด้วย
- Access Control System for Door
- Access Control System for Lift

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวาง ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ไม่ว่าจะเป็น ระบบการ ควบคุมการเข้า-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM) ระบบการเฝ้าระวังด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) ระบบการเตือนการ บุกรุก (INTRUSION SYSTEM) ระบบเสียงประกาศสาธารณะและชุด ประชุม (PUBLIC ADDRESS & CONFERENCE SYSTEM) ระบบบริหาร จัดการรักษาความปลอดภัย (SECURITY MANAGEMENT SYSTEM) ระบบสื่อสารเครือข่ายต่างๆ ( NETWORK SYSTEM)

คุณจะได้รับสิ

ราคา 9 บาท