จำหน่ายพร้อมทั้งติดตั้งงาน "Gate Barrier System "

บริษัท พี. เอ มัลติซิส จํากัด?มีการจัดจำหน่ายพร้อมทั้งติดตั้งงาน "Gate Barrier System " ประกอบด้วย
- Gate Barrier
- Bluetooth Reader Easy Pass
- Easy Pass

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวาง ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)?ไม่ว่าจะเป็น ระบบการ ควบคุมการเข้า-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM) ระบบการเฝ้าระวังด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) ระบบการเตือนการ บุกรุก (INTRUSION SYSTEM) ระบบเสียงประกาศสาธารณะและชุด ประชุม (PUBLIC ADDRESS & CONFERENCE SYSTEM) ระบบบริหาร จัด

ราคา 9 บาท