มอเตอร์ประตู Automatic Sliding Gate From ITALY แท้ ** ราคาพร้อมการติดตั้ง

บริษัท พี.เอ มัลติซิส จำกัด?

มอเตอร์ประตู TAU Automatic Sliding Gate From ITALY รุ่น T-ONE8BR Kit
ประกอบด้วย
-มอเตอร์แบบ DC ของ TAU รับนำหนักประตูสูงสุด 800 กิโลกรัม ความเร็วเปิด/ปิด 24 เมตร/นาที
-Photo beam รุ่น HD-20KD 1 คู่
-Flash Lamp 1 อัน
-Remote Control 2 อัน
-Battery12 VDC 1 ลูก

ราคา 38,000 บาท