เอส ไรคส์ ผู้เชียวชาญปั๊มสูบส่งขนถ่ายกาวที่มีความเหนียวหนืดสูง

กาวเป็นของเหลวที่มีความหนืดสูง การสูบส่งจึงต้องใช้ระบบสูบส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ไห้เกิดความเสียหายจากแข็งตัวของกาว ปั๊มที่ใช้สูบส่งจึงต้องมีมาตรฐานสูงเพื่อให้กระบวนการสูบส่งทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เอส ไรคส์ เราเชี่ยวชาญปั๊บที่ใช้สูบส่งกาว พร้อมนำเสนอปั๊มสูบส่งกาว คุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอุปกรณ์สำหรับใช้ในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย (ATEX) อีกด้วย โทร 02-3223188, 091-7741198 (เป้การตลาด) หรือ ไลน์ sreich? ? ? ?

ราคา 7777 บาท