VIO FLAG รับผลิตผ้าสกายทูป SkyTube ท่อผ้าสกายทูป พิมพ์โลโก้ทั้งผืนไม่ตัดต่อ

ผ้าสกายทูปโลโก้ / Sky Tube

สื่อโฆษณาที่ยังคงได้รับความนิยม เพราะมีความสูงและสะบัดอยู่ตลอด ทำให้เป็นที่สังเกตได้ดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ราคา 1500 บาท