ลดระยะเวลาขนถ่ายสารเคมีจากแท็งก์รถไปยังถังเก็บเคมี ด้วยปั๊มสแตนเลสประสิทธิภาพสูง

ในรถบรรทุกสารเคมี 1 คันจะสามารถบรรทุกเคมีได้ตั้งแต่ 3 -17 ตัน ทำให้กระบวนการขนถ่ายสารเคมีลงจากรถเพื่อส่งต่อไปยังถังเก็บเคมีต้องใช้เวลาที่เยอะ จึงต้องใช้ปั๊มดูดส่งเคมีเข้ามาช่วยเพื่อลดระยะเวลาการขนถ่ายและวัสดุปั๊มต้องเป็นสแตนเลสวัสดุเดียวกับแท็งก์รถเพื่อให้ปั๊มสามารถรองรับสารเคมีได้

ปั๊มสแตนเลสประสิทธิภาพสูง https://www.youtube.com/watch?v=XIJ-B2n782c วัสดุปั๊มแสตนเลสสตีล

ราคา 8 บาท