ป้องกันอันตรายจากสารเคมีในโรงงานด้วย ปั๊มเคมีมาตรฐานยุโรป

กระบวนการการขนถ่ายสารเคมีในโรงงาน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมากเพราะหากเกิดการรั่วไหลจะทำให้มีไอระเหยของสารเคมีฟุ้งกระจายไปทั่ว ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทของพนักงานได้ ป้องกันอันตรายจากสารเคมีด้วย
Magnetic drive pump ปั๊มเคมีขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กมาตรฐานยุโรป
https://www.youtube.com/watc
h?v=tVR5ujlboO0
ปั๊มไม่มีแม็คซีล ทำให้ดูแลง่ายหมดปัญหาเรื่องเพลาร้าว เพลาแตก สาเหตุที่ทำให้สารเคมีรั่วไหล
ติดต่อทีมงานเอส ไรคส์ เพื่อแนะนำปั๊มทนเคมีให้เหมาะสมกับกระบวนการของคุณ ได้ที่ 02-322-3188, 091-7741198 (เป้การตลาด) หรือไลน์ sreich

ราคา 8 บาท