ปั๊มฟีดคลอรีน เพื่อการฆ่าเชื้อในโรงงานอาหาร

การฆ่าเชื้อในโรงงานอาหารจำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงาน เพื่อป้องกันพาหะและลดโอกาสการเกิดเชื้อโรคที่ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน การฆ่าเชื้อจึงต้องฉีดล้างด้วยน้ำสะอาดที่มีการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำมาแล้ว ด้วยเครื่องฟีดคลอรีน

Feed pump ปั๊มฟีดคลอรีนมาตรฐานยุโรป ปรับตั้งค่าง่าย ทนการกัดกร่อนของคลอรีนได้ดี https://www.youtube.com/watch?v=OVPSGMpCQUM?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มคลอรีน เอส ไรคส์ เพื่อเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับกระบวนการของคุณ โทร

ราคา 8 บาท